home | blessurepreventie | contra-indicaties | huisregels | tarieven | contact

 


Huisregels

Om misverstanden te voorkomen een aantal huisregels:

\\  In de praktijk worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.
\\  Vooraf aan elke massage zal er een korte anamnese worden afgenomen, om er zeker van te zijn of u geheel/ gedeeltelijk gemasseerd mag worden.
\\  Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk indien uw behandelend arts hierin toestemt.
\\  Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u medicijnen, dan is het verstandig met uw arts te overleggen of een massage gedurende behandelperiode toegepast mag worden.
\\  Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
\\  Gemaakte afspraken graag minimaal 24 uur voor aanvang annuleren.
\\  Ethiek en hygiŽne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven, massagepraktijk Elmassage verwacht van de cliŽnten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
\\  De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
\\  Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
\\  Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. kunt u massagepraktijk El Massage niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.